Vergunningen

Wat mag er wel/niet op een kavel?

Een kavelpaspoort. Op de Kavelkaart kun je alle kavelpaspoorten bekijken.

De mogelijkheden en bouwregels van elke kavel zijn vastgelegd in het ‘kavelpaspoort’. Het kavelpaspoort heeft een juridische status en is onmisbaar als je zelf een huis wilt gaan bouwen. Het geeft bijvoorbeeld aan hoe groot en hoe hoog je je huis mag bouwen. Neem het document altijd mee als je in gesprek gaat met een architect of bouwbedrijf. Kavelpaspoorten vind je bij elke kavel op de Kavelkaart

Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)

De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is betrokken bij het bouwen en wonen in Almere en levert hiermee een bijdrage aan een veilige en leefbare stad. VTH gaat onder andere over de vergunningverlening, het toezicht en handhaving van activiteiten in de gebouwde en openbare ruimte.

Als u vragen heeft over de bouw van uw huis, bestemmingsplannen, vergunningen en/of beroep aan huis kunt u een afspraak maken (kies Vergunningen, Toezicht & Handhaving) of bellen met 14036. U kunt ook zonder afspraak langskomen op de vrije inloop, meld u dan bij de gastvrouw op het Ondernemersplein. Kijk voor de openingstijden op de pagina van de afdeling VTH.

Toets Stedenbouwkundige Randvoorwaarden (SRV-toets)

Als je bouwplan klaar is, dien je hem - binnen 3 tot 6 maanden vanaf de ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst - in voor de SRV-toets. De afdeling VTH beoordeelt bij zelfbouw of het ontwerp voldoet aan de bouwregels die in het kavelpaspoort staan. Zie het als een eerste check of je op het goede spoor zit met je ontwerp. Indienen gebeurt digitaal via het aanvraagformulier SRV-toets. Je vindt het formulier in de rubriek Downloads. Aan deze toets zijn geen kosten verbonden.

Je ontvangt binnen circa 6 weken schriftelijk bericht van VTH. In specifieke gebieden kan het zijn dat er een beeldkwaliteitsplan heerst en er overleg moet plaatsvinden tussen de stedenbouwkundigen en VTH. Hou in dit geval rekening met extra behandeltijd.
Het kan zijn dat je bouwplan niet meteen wordt goedgekeurd, maar dat een aanpassing nodig is. Je krijgt hiervoor enkele weken de tijd; maar ook VTH heeft tijd nodig om je bouwplan opnieuw te beoordelen. Wacht daarom niet met indienen van je bouwplan tot de uiterste datum!

Omgevingsvergunning

Als je SRV-toets goedgekeurd is, kun je de Omgevingsvergunning aanvragen. Dit doe je uiterlijk 11 maanden na  ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst. Het in te dienen bouwplan moet hetzelfde zijn als het bouwplan van de goedgekeurde SRV-toets. De afdeling VTH toetst de aanvraag Omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan en de landelijke regelgeving (Bouwbesluit). Hiervoor betaal je leges. Hoe de leges worden berekend kun je lezen in het Verwijzingsblad Tarieven Zelfbouw via de rubriek Downloads en in de legesverordening op de pagina van VTH.

De beslistermijn van compleet ingediende aanvragen is in beginsel 8 weken. Als de aanvraag niet compleet is of als er aanvullende informatie nodig is, leidt dit tot een langere beslistermijn. Je dient de omgevingsvergunning binnen 15 maanden na ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst in bezit te hebben. Wacht daarom ook hier niet met indienen van je bouwplan tot de uiterste datum! Je ontvangt schriftelijk bericht van VTH over de verlening van de omgevingsvergunning.

Mogelijk moet je bij de aanvraag voor een Omgevingsvergunning het vragenformulier ‘Bibob Wabo Omgevingsvergunning’ inleveren. Dit formulier heeft betrekking op de Wet Bibob (Bevordering Integriteitbeoordeling Openbaar Bestuur). De Wet Bibob verruimt de mogelijkheid van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten door middel van het verlenen van vergunningen. De gemeente Almere past de Wet Bibob toe bij onder andere de aanvragen voor een Wabo omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met een bouwsom van € 500.000 (excl. btw) en hoger.

Na vergunningverlening gaat de bezwaarperiode van 6 weken in. Let op: de bank kan voor de hypotheekverstrekking een onherroepelijke omgevingsvergunning eisen. In de regel is dat nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken ene er geen bezwaren zijn ingediend.

Meer informatie