Een kavel reserveren

Nobelhorst. Foto: Feenstra Fotografie
Kavels in Nobelhorst. Foto: Feenstra Fotografie

De zelfbouwkavels zijn bedoeld voor particulieren (dit wil zeggen: voor één of meer natuurlijke personen uit één huishouden) die zelf een woning willen bouwen.

Verdiep je voordat je een kavel reserveert goed in je woonwensen, je budget, de bouwregels van de kavel en het zelfbouwproces. Alle basisinformatie die je hierbij kan helpen, vind je in de rubriek Downloads'. Je reserveert een kavel voor de periode van één jaar, hiervoor betaal je binnen 3 maanden een reserveringsvergoeding. Ook brengt de gemeente Almere een inschrijfvergoeding van € 1.000 in rekening bij het aangaan van een (digitale) reservering van een zelfbouwkavel. Binnen de reserveringsperiode kun je overgaan tot de definitieve koop van de kavel, mits je aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoet ten aanzien van het bouwplan. 

Kavels te koop

Op de Kavelkaart vind je  kavels die te koop zijn én zie je in een oogopslag welke kavels op korte termijn in verkoop komen. Ook via de homepage, nieuwsbrief en social media worden de gegevens van nieuwe kavels bekend gemaakt. Voordat de kavels worden vrijgegeven, worden deze kavels met een blauw vlaggetje getoond. Er kan door de gemeente worden gekozen om nieuwe kavels uit te geven via een loting bij de notaris. Houd daarom altijd de verkooppagina’s in de gaten voor de geldende verkoopprocedure en verkoopdata.

Als een reservering wordt geannuleerd, kan er tijd overheen gaan voordat de kavel weer beschikbaar wordt gesteld. Alle kavelinformatie wordt eerst goed gecontroleerd. Er zijn kavels die vanwege economische tegenwind eerder uit het aanbod zijn gehaald of omdat de oorspronkelijke bouwregels moeten worden ververst. Deze ‘losse’ kavels worden na een zorgvuldige procedure opnieuw aangeboden via de Kavelkaart. Voordat de kavels worden vrijgegeven, worden deze kavels met een blauw vlaggetje, minimaal één week, ter inzage getoond.

Bij uitgiften via de Kavelkaart geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Kortom: houd de Kavelkaart goed in de gaten!

Hoe werkt de Kavelkaart?

Hoe reserveer je een kavel en hoe werkt de kavelkaart?

Voordat je een kavel reserveert

Verdiep je in de details. Bekijk via de Kavelkaart het kavelpaspoort waarin de bouwregels van een kavel staan uitgelegd. Zo weet je wat je op de kavel wel en niet mag bouwen. Klik op de 'kavelspecifieke documenten' om te zien welke informatie nog meer bij de kavel hoort. Zo kun je bijvoorbeeld op het inrichtingsplan bekijken hoe de inrichting van de straat en buurt eruit komt te zien. En ga eerst fysiek kijken bij de kavel. Spreekt de buurt je wel aan? Wat hebben de buren voor huis gebouwd? 
Sinds 2017 geldt de verplichting tot zelfbewoning en een verbod tot doorverkoop weer.

Digitaal een kavel reserveren

Per huishouden, of toekomstig te vormen huishouden, mag niet meer dan 1 kavel gereserveerd worden. 

Als je een kavel wilt reserveren, kan dit digitaal via je DigiD. Om de reservering van een zelfbouwkavel niet geheel vrijblijvend te laten zijn, brengt de gemeente Almere € 1.000,- inschrijfvergoeding in rekening. Dit bedrag wordt bij het digitaal reserveren direct in rekening gebracht via iDEAL. Klik via de Kavelkaart op de kavel van je keuze en daarna op de knop 'Reserveren'. Log in met je DigiD en neem de reserveringsovereenkomst door. 

Als je akkoord gaat en de inschrijfvergoeding betaalt is en je op de knop ‘Verzenden’ of 'Ondertekenen' klikt, heb je de kavel gereserveerd. De reserveringsovereenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen als deze tweezijdig ondertekend is, dus nadat ook de gemeente deze heeft ondertekend.

Na (digitale) reservering van een zelfbouwkavel door één persoon uit het huishouden, of toekomstig te vormen huishouden, kan door deze gegadigde een verzoek ingediend worden om een tweede persoon uit het huishouden, of toekomstig te vormen huishouden, als mede-gegadigde op de reservering op te nemen. 

Na de reservering moet je het formulier Medeondertekening reserveringsovereenkomst downloaden via MijnAlmere. Deze moet je binnen één week ingevuld en ondertekend per mail retourneren aan de gemeente.

Bekijk voor een uitgebreid stappenplan de pagina 'Procedure kavel reserveren'. 

Het kan voorkomen dat jouw reservering door een technische fout en/of storing in het digitale reserveringssysteem niet juist wordt geregistreerd of niet tot stand komt doordat de kavel al (al dan niet tegelijkertijd) door een andere gegadigde is gereserveerd. Ondanks jouw betaling van het inschrijfgeld en/of ontvangst van een bevestigingsmail van de reservering, is de reservering in dat geval niet juridisch tot stand gekomen. Je wordt hierover geïnformeerd via de Kavelwinkel. Het inschrijfgeld wordt binnen enkele dagen terug gestort en de gemeente zal met jou in overleg treden om te bekijken of, en zo ja, er oplossingsmogelijkheden zijn. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel geleden schade.  

Reserveringstermijn

De reserveringstermijn start vanaf de ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst en duurt maximaal 12 maanden. Met een reservering heb je de garantie dat de kavel in deze periode niet door iemand anders gereserveerd of gekocht kan worden.

Reserveringsvergoeding

De inschrijfvergoeding van € 1.000 wordt in mindering gebracht op de reserveringsvergoeding. De reserveringsvergoeding bedraagt 2,5% van de koopprijs van de kavel en betaal je binnen 3 maanden na ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst. Na 2,5 maand ontvang je per mail een factuur voor deze vergoeding. De betaalde reserveringsvergoeding wordt bij notarieel transport verrekend met de koopprijs als de reservering leidt tot eigendomsoverdracht van de kavel. 

Eerste maanden: voorbereiding

Gebruik de eerste maanden van de reserveringstermijn om je goed voor te bereiden op de eventuele koop van de grond en het zelfbouwproces. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van financieel advies, advies over de eventuele verkoop van je huidige woning en het voeren van oriënterende gesprekken met een architect, bouwbedrijf en/of bouwbegeleider (zie Met wie wil ik bouwen?).

Mocht je besluiten de reservering niet te willen voortzetten, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Gebruik het formulier ‘Kavel annuleren’ dat we hebben gemaild óf download het via 'MijnAlmere’. Let op, bij annulering van de kavelreservering, krijg je de inschrijfvergoeding niet terug.

Tip

Bekijk de basisinformatie in de rubriek 'Downloads'. Het 'Stappenplan Zelfbouw Almere' geeft inzicht in de planning en termijnen en in het ‘Handboek zelfbouw’ en in de 'bijlage per wijk' vind je alle praktische en relevante informatie over zelfbouw in Almere.

⇒ Procedure kavel reserveren

⇒ Een kavel kopen