Een kavel kopen

Nobelhorst. Foto: Feenstra Fotografie
Kavels in Nobelhorst. Foto: Feenstra Fotografie

Je reserveert een kavel voor de periode van één jaar. Maximaal een maand voordat deze periode afloopt, geef je aan de Kavelwinkel door of je de kavel wilt kopen. Je maakt een afspraak om in de Kavelwinkel de koopovereenkomst te ondertekenen. Als de omgevingsvergunning is verleend, kun je naar de notaris voor de grondoverdracht. Pas als je eigenaar bent van de grond, mag de bouw beginnen.

Kavel kopen

Je ondertekent de koopovereenkomst van de kavel binnen 12 maanden vanaf de ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst. Je kunt je kavel kopen als aan 2 belangrijke voorwaarden is voldaan:

 • de SRV-toets is goedgekeurd
 • de omgevingsvergunning is ingediend.

Hiervoor maak je zelf digitaal een afspraak 'koopovereenkomst ondertekenen' in de Kavelwinkel. Houd er rekening mee dat er 2 weken verwerkingstijd nodig is om de overeenkomst op te stellen.

Voorafgaand aan de tekenafspraak ontvang je de koopovereenkomst in concept per mail. Lees deze van te voren goed door. Mochten er naar aanleiding van het concept vragen of wijzigingen van de NAW-gegevens zijn, mail deze dan van tevoren naar de Kavelwinkel.

Tijdens het gesprek

Een van onze adviseurs neemt de koopovereenkomst stap voor stap met je door. Je bent een aanbetaling verschuldigd van 10% van de koopsom. Je ontvangt de factuur per mail, die je binnen een maand na het ondertekenen van de koopovereenkomst betaalt. In plaats van een aanbetaling van 10% te voldoen, kun je dit bedrag via een bankgarantie zeker laten stellen. Hiervoor gelden afsluitkosten, informeer hiervoor bij je financieel adviseur.

In totaal is dan 12,5% van de koopsom voldaan (2,5% betaal je na 3 maanden). De overige 87,5% betaal je bij het notarieel transport van de grond, maximaal 16 maanden na de ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst.

Let op: bij niet tijdig betalen vervalt de overeenkomst. De gemeenteraad stelt jaarlijks het prijsbeleid van de kavels vast. Als je niet binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst koopt, en de kavelprijs in de tussentijd is verhoogd, kun je de kavel alleen nog voor de nieuwe, hogere prijs kopen.

Notarieel transport

De overdracht van de grond bij de notaris vindt uiterlijk plaats binnen 16 maanden na de ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst. Het notarieel transport kan plaatsvinden als aan 4 voorwaarden is voldaan:

 • goedgekeurde SRV-toets;
 • ondertekende koopovereenkomst;
 • omgevingsvergunning is verleend; 
 • de grond is bouwrijp.

4 weken voor de overdracht bij de notaris geef je per e-mail aan de Kavelwinkel door bij welke notaris je wilt passeren en wanneer. Almeerse notarissen hebben een volmacht van de gemeente om de grond over te dragen. Als je kiest voor een andere notaris, kan het langer duren om deze volmacht te regelen. De gemeente zorgt voor de volmacht.

Bij de overdracht betaal je ook het restant van de koopsom en bijkomende kosten (kadastrale kosten, eventueel verschuldigde rente als je de termijn overschrijdt van 16 maanden). De reserveringsvergoeding wordt verrekend met de koopsom bij notarieel transport. Nu ben je eigenaar van de grond.

Voor de start bouw

De bouw kan starten als aan deze voorwaarden is voldaan:

 • goedgekeurde SRV-toets
 • verleende omgevingsvergunning
 • grond in eigendom
 • grond bouwrijp
 • ingevuld formulier Start werkzaamheden

Voordat de bouw start moeten de hoekpunten van de kavel, de hoekpunten van de woning en het vloerpeil worden uitgezet. Laat de aannemer/bouwer tijdig een afspraak maken met team Geo-data. De informatie hiervoor krijg je bij de omgevingsvergunning.

Vul het formulier ‘Start werkzaamheden’ in, zodat de bouwinspecteur weet dat de bouw start en toezicht kan houden. Het formulier ontvang je bij je omgevingsvergunning.

Let op: Start nooit eerder met de bouw voordat je bij de notaris bent geweest. Als dit wel gebeurt vervalt de vrijstelling van de overdrachts- en omzetbelasting. De gemeente is dan genoodzaakt de kavel met 21% omzetbelasting te leveren. 

Na oplevering woning

Als je woning is opgeleverd, meld je bij de gemeente dat je woning gereed is. Vul het formulier 'Gereedmelding werkzaamheden' in zodat de bouwinspectuer weet dat de woning gereed is. Dit formulier ontvang je bij je omgevingsvergunning.

De afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht & Handhaving) doet een eindcontrole. 

Geef je adreswijziging door aan Burgerzaken.