Duurzaam bouwen

Duurzame huizen aan de Damoclesstraat in Homeruskwartier. Foto: Martijn Steiner Lovisa

Met zelfbouw heb je de regie over de bouw van je eigen woning. Dat geeft je de mogelijkheid om rekening te houden met de toekomst. Het is verstandig om zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces rekening te houden met duurzame toepassingen. Nieuwe woningen moeten per 1 juli 2018 aardgasvrij worden gebouwd (in Almere Stad en Almere Poort is een aansluitverplichting op de stadsverwarming). 

Wat is duurzaam?

Duurzaam bouwen heeft vooral te maken met slimme, innovatieve en technologische oplossingen om meer kwaliteit aan je woning toe te voegen. Op het gebied van energiebesparing en milieu, maar ook op het vlak van comfort en gezondheid. En het is op termijn ook vriendelijk voor je portemonnee. De investering die je in eerste instantie doet, wordt in veel gevallen ruimschoots terugverdiend!

Energieprestatie BENG 

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Dit is opgenomen in het Bouwbesluit. Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

De energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen wordt vastgelegd aan de hand van 3 eisen:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Deze eisen vervangen de EPC (Energieprestatie coëfficiënt). BENG is gebaseerd op een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken, de Trias Energetica.

Voor meer informatie over de BENG: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng

Als je duurzaam gaat bouwen, dan is het mogelijk dat je doel is om nog beter te ‘scoren’ op bovengenoemde wettelijke eisen. Maar ook op andere vlakken kan je duurzaam bouwen, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame materialen, terugdringen watergebruik, klimaatadaptief bouwen, natuurinclusief bouwen.

Almere energieneutraal

De gemeente streeft ernaar om een energieneutrale stad te worden. Samen gaan we aan de slag met hernieuwbare energie. Alle nieuwbouw is sinds 1 juli 2018 reeds aardgasvrij en in 2050 mag er geen gas meer gebruikt worden en is schone energie de norm. Energieneutraal houdt in dat een woning niet méér energie verbruikt dan die zelf opwekt. De verbruikte energie is afkomstig van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare energiebronnen. 

Gasloos wonen per 1 juli 2018

Per 1 juli mogen nieuwbouwwoningen niet meer worden gebouwd met een gasaansluiting. Laat je goed informeren over de alternatieven.

Stadsverwarming

Stadsverwarming is een warmtenet: een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Met het warme water worden de huizen verwarmd. Stadswarmte bestaat uit restwarmte die overblijft bij centrales, fabrieken of verbranding van afval. In Almere is deze afkomstig van de elektriciteitscentrale in Diemen. Stadsverwarming is een schonere vorm van verwarming met minder CO2 uitstoot dan gasgestookte cv-ketels. In Noorderplassen (Almere-Stad) leveren daarnaast de zonnecollectoren van het Zoneiland een deel van de warmte voor verwarming en warm tapwater. 

Warmtepomp

Je kunt je huis met elektrische apparaten verwarmen. Meestal wordt bij nieuwbouw een warmtepomp toegepast. De pomp gebruikt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht om water te verwarmen. Een warmtepomp verwarmt je huis als een soort omgekeerde koelkast. Je verwarmt je huis met water op een lage temperatuur. Je hebt hiervoor speciale lage temperatuurradiatoren of vloer- en/of wandverwarming nodig. De warmtepomp regelt ook het warme water. Realiseer je dat wanneer je geen gasaansluiting hebt, je elektrisch of keramisch kookt.

Er zijn 3 soorten warmtepompen: een volledige, hybride of een ventilatiewarmtepomp. Een hybride oplossing is bijvoorbeeld een warmtepomp gecombineerd met cv-ketel, pelletkachel of infraroodverwarming. Om een warmtepomp te kunnen plaatsen heb je ruimte in je woning nodig. Denk alvast na waar de warmtepomp geplaatst kan worden. 

Biogas

Biogas werkt hetzelfde als aardgas, alleen is de bron van biogas duurzaam. Biogas wordt geproduceerd door de vergisting van mest of gft-afval. Biogas kan ook in een combinatie gebruikt worden met bijvoorbeeld een hybride waterpomp. Er is op dit moment nog maar heel weinig biosgas beschikbaar in Nederland.

Financiële regelingen

Wil je weten welke financiële duurzaamheidsleningen en andere regelingen er zijn met betrekking tot duurzame energie?
Bekijk de financieringsmogelijkheden op Almere geeft energie.

Voor sommige energiebesparende maatregelen kom je in aanmerking voor subsidie of een energiebespaarlening.