Duurzaam bouwen

Duurzame huizen aan de Damoclesstraat in Homeruskwartier. Foto: Martijn Steiner Lovisa

Met zelfbouw heb je de regie over de bouw van je eigen woning. Dat geeft je de mogelijkheid om rekening te houden met de toekomst. Het is verstandig om zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces rekening te houden met duurzame toepassingen. Ook moeten nieuwe woningen per 1 juli 2018 aardgasvrij worden gebouwd (in Almere Stad en Almere Poort is een aansluitverplichting op de stadsverwarming). 

Wat is duurzaam?

Duurzaam bouwen heeft vooral te maken met slimme, innovatieve en technologische oplossingen om meer kwaliteit aan je woning toe te voegen. Op het gebied van energiebesparing en milieu, maar ook op het vlak van comfort en gezondheid. En het is op termijn ook vriendelijk voor je portemonnee. De investering die je in eerste instantie doet, wordt in veel gevallen ruimschoots terugverdiend!

Energieprestatie coëfficiënt (EPC)

De EPC van een woning drukt uit hoe energiezuinig de woning is; de energie voor verwarming/koeling, ventilatie, verlichting en warm water. Hoe lager de EPC hoe minder energie je verbruikt. Sinds 2015 is de EPC maximaal 0,4. Nieuwbouw moet vanaf 2020 (bijna) energieneutraal zijn, met een EPC van 0. Je woning energiezuinig maken kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door:

  • betere isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer en ramen;
  • zonneboilers;
  • waterpompen; 
  • ventilatie met warmteterugwinning;
  • zonnepanelen.

Afhankelijk van de combinatie van maatregelen moet uit de EPC-berekening blijken wat dit voor jouw nieuwe woning betekent.

Almere energieneutraal

Het Rijk streeft naar energieneutraal te bouwen woningen. Almere sluit hierop aan en wil in 2022 een energieneutrale stad zijn. Dit houdt in dat een woning niet meer energie verbruikt dan die zelf opwekt. De verbruikte energie is afkomstig van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare energiebronnen. Als je gaat bouwen in Noorderplassen of een wijk in Almere Poort is er een aansluitverplichting op de stadsverwarming. 

Gasloos wonen per 1 juli 2018

Per 1 juli mogen nieuwbouwwoningen niet meer worden gebouwd met een gasaansluiting. Gasloos wonen gaat het nieuwe energie bouwen worden. Laat je dus goed informeren over de alternatieven.

Stadsverwarming

Stadsverwarming is een warmtenet: een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Met het warme water worden de huizen verwarmd. Stadswarmte bestaat uit restwarmte die overblijft bij centrales, fabrieken of verbranding van afval. In Almere is deze afkomstig van de elektriciteitscentrale in Diemen. Stadsverwarming is een schonere vorm van verwarming met minder CO2 uitstoot dan gasgestookte cv-ketels. In Noorderplassen (Almere-Stad) leveren daarnaast de zonnecollectoren van het Zoneiland een deel van de warmte voor verwarming en warm tapwater. 

Warmtepomp

Je kunt je huis met elektrische apparaten verwarmen. Meestal wordt bij nieuwbouw een warmtepomp toegepast. De pomp gebruikt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht om water te verwarmen. Een warmtepomp verwarmt je huis als een soort omgekeerde koelkast. Je verwarmt je huis met water op een lage temperatuur. Je hebt hiervoor speciale lage temperatuurradiatoren of vloer- en/of wandverwarming nodig. De warmtepomp regelt ook het warme water. Realiseer je dat wanneer je geen gasaansluiting hebt, je elektrisch of keramisch kookt.

Er zijn 3 soorten warmtepompen: een volledige, hybride of een ventilatiewarmtepomp. Een hybride oplossing is bijvoorbeeld een warmtepomp gecombineerd met cv-ketel, pelletkachel of infraroodverwarming. Om een warmtepomp te kunnen plaatsen heb je ruimte in je woning nodig. Denk alvast na waar de warmtepomp geplaatst kan worden. 

Biogas

Biogas werkt hetzelfde als aardgas, alleen is de bron van biogas duurzaam. Biogas wordt geproduceerd door de vergisting van mest of gft-afval. Biogas kan ook in een combinatie gebruikt worden met bijvoorbeeld een hybride waterpomp. Er is op dit moment nog maar heel weinig biosgas beschikbaar in Nederland.

Financiële regelingen

Wil je weten welke financiële duurzaamheidsleningen en andere regelingen er zijn met betrekking tot duurzame energie?
Bekijk de financieringsmogelijkheden op Almere geeft energie.

Voor sommige energiebesparende maatregelen kom je in aanmerking voor subsidie of een energiebespaarlening.

Duurzaamheid bij Expertteam Zelfbouw

Maandelijks kun je terecht bij het Expertteam Zelfbouw, waar interne en externe partijen advies geven over kostenaspecten van zelfbouw. Er is ook altijd een duurzame partij aanwezig en een energieambassadeur: een inwoner van Almere met duurzame toepassingen in zijn woning, die over zijn ervaringen vertelt.