Bouwgroepen

Je wilt wel graag een huis bouwen, maar niet alleen. Dan kun je je aansluiten bij een bouwgroep of er zelf één oprichten Een bouwgroep is een groep particulieren die in groepsverband een bouwkavel koopt en bebouwt. Dit wordt ook wel collectief of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Almere biedt mensen die samen willen bouwen veel mogelijkheden. Via het Plankostenfonds Almere kan een deel van de plankosten renteloos worden gefinancierd.

Voldoet het plan van aanpak van de bouwgroep, dan zorgt de gemeente Almere voor een plek in de stad waar het collectieve plan gerealiseerd kan worden.

Bouwgroep starten in Almere

Zowel grote als kleine initiatieven van bouwgroepen zijn van harte welkom. Heb je een plan, meld je dan bij het Inititiatievenloket. Het is belangrijk dat het collectief een plan van aanpak opstelt, waarin onder andere staat om hoeveel woningen het gaat en hoe de financiën zijn geregeld. Bij de voorfinanciering van een collectief initiatief biedt het Plankostenfonds Almere uitkomst. Vanuit het Plankostenfonds wordt een renteloze lening verstrekt voor een deel van de kosten die in het voortraject worden gemaakt. Denk aan kosten van eventuele bouwbegeleiding, een architect en de kosten voor oprichting van de bouwgroep.

Renteloze lening voor financiering plankosten

Om bouwgroepen op weg te helpen, kan een collectief gebruik maken van het Plankostenfonds Almere. Het Plankostenfonds Almere heeft al diverse bouwgroepen in Almere op weg geholpen. Met dit initiatief willen de gemeente Almere en de Rabobank gezamenlijke zelfbouw stimuleren. Particulieren die samen plannen hebben voor het zelf bouwen van hun droomhuis, kunnen nu voor een deel van de plankosten een renteloze lening van het Plankostenfornds krijgen. Na het maken van het plan is de woning financierbaar met een hypotheek.

Deelnemers gezocht

Heb je een initiatief en zoek je nog mensen die mee willen doen met de bouwgroep? Of wil je graag aansluiten bij een bouwgroep? Neem dan eens contact op met het Inititiatievenloket van Almere of mail naar info@plankostenfonds.nl 

Meer informatie