Beleggen in grond 5e fase Overgooi

5e fase Overgooi

De gemeente Almere weet dat marktpartijen grond als beleggingsobject aanbieden in de 5e fase  van Overgooi (zie kaart). Dit is mogelijk omdat de gemeente de grond hier niet in eigendom heeft. Hierdoor kunnen voor dit deel van het gebied marktpartijen de ontwikkeling ter hand nemen.

De gemeente Almere draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die via deze marktpartijen wordt verstrekt. De gemeentelijke informatie over Overgooi  vind je op de wijkpagina’s van Ikbouwmijnhuisinalmere.nl en Almere.nl.

Conform het geldende Bestemmingsplan is bouwen onder bepaalde voorwaarden in heel Overgooi mogelijk. Je kunt dit bestemmingsplan, met de voor Overgooi geldende bouwregels, inzien op de pagina 'Ruimtelijke plannen online': www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als je van plan bent te beleggen in grond in Overgooi, neem dan voorgaande gemeentelijke informatie goed in je op en kijk of de door derden aangeboden informatie overeenkomt met de informatie die op de gemeentelijke websites wordt aangeboden. De gemeente kan en zal geen andere informatie verstrekken dan vermeld in bovengenoemde informatiebronnen.