FAQ Kavels

Veelgestelde vragen

Welke kavels zijn nu beschikbaar?

Op de Kavelkaart vind je alle beschikbare kavels, dit zijn de rode kavels. De gele kavels zijn minder dan 3 maanden gereserveerd; het komt voor dat deze kavels terugkomen in verkoop. De grijze kavels zijn verkocht, maar komen heel soms weer terug in verkoop. Hou de Kavelkaart dus vooral goed in de gaten. Als er kavels terugkomen in verkoop, gebeurt dit uitsluitend tijdens kantooruren (en op donderdagavond tot 20.00 uur). De Kavelkaart is actueel: de kaart wordt elke 15 minuten ververst. Zie de pagina Hoe werkt de Kavelkaart?

Hoe werkt de Kavelkaart?

De kavelkaart geeft een weergave van de beschikbaarheid en ligging van kavels. Je kunt via de zoekfilters aan de linkerkant je voorkeuren aangeven, zoals: oppervlakte, woningtype, stadsdeel, wijk, kavelprijzen. Zoom in op een kavel en klik op de kavel om de specifieke informatie te bekijken. Per kavel kun je het kavelpaspoort inzien met informatie over de bouwregels en overige kavelspecifieke documenten.
De kavels zijn vrijgesteld van overdrachts- en omzetbelasting. Dit geldt als grond ‘niet geroerd is’. In Almere-Haven is de grond wel geroerd en zijn de kavels inclusief btw (in de prijs die je ziet, is de btw al verwerkt).  
Zie de pagina Hoe werkt de Kavelkaart?

De Kavelkaart werkt niet goed?

Het is belangrijk om de cookies te accepteren, die zijn nodig om de Kavelkaart goed te laden. Als er daarna nog problemen zijn: probeer de Kavelkaart te openen in een andere browser. De browsers Google Chrome, Internet Explorer en Safari werken over het algemeen goed.

Wanneer mag ik gaan bouwen op mijn kavel?

Je mag de kavel pas bebouwen als de grond in eigendom is. Begin je (of je aannemer) toch met de bouw, dan betekent dit dat je de grond hebt geroerd. Hieraan zijn wettelijke fiscale consequenties verbonden. De kavel wordt dan belast met 21% BTW, die je bij het notarieel transport van de kavel verschuldigd bent.

Wat zie ik op het kavelpaspoort?

De mogelijkheden en bouwregels van elke zelfbouwkavel zijn vastgelegd in het ‘kavelpaspoort’. Daarnaast moet altijd worden voldaan aan landelijke regelgeving en de regels van het bestemmingsplan. Het kavelpaspoort heeft een juridische status (het is een bijlage bij de koopovereenkomst) en is onmisbaar als je zelf een huis wilt gaan bouwen. Het geeft bijvoorbeeld aan hoe groot en hoe hoog je je huis mag bouwen. Neem het document altijd mee als je in gesprek gaat met een architect of bouwbedrijf. Kavelpaspoorten vind je bij elke kavel op de Kavelkaart

Vaak is in het kavelpaspoort een maximaal BVO (m2) opgenomen. Wat is dit?

BVO staat voor brutovloeroppervlak. Als er een maximale BVO is opgenomen in het kavelpaspoort, staat in het rode bouwvlak het maximumaantal te bebouwen m2 benoemd. Dat betekent dat de woning niet groter mag worden dan het genoemde aantal m2 brutovloeroppervlak. Dit is de totale vloeroppervlakte van de hele woning en vergunningvrije bouwdelen, begane grond tot en met de bovenste verdieping, inclusief buitenmuren. De NEN-norm 2580 is van toepassing, je architect en/of aannemer beschikken over deze informatie. Ook kun je deze NEN-norm inzien bij de afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving van de gemeente Almere, bekijk hier de mogelijkheden voor een bezoek. Tijdens het toetsen van je bouwplan (SRV-toets) wordt bekeken of het ontwerp voldoet aan de regels uit het kavelpaspoort en het maximaal te realiseren aantal BVO’s.

Tip: Onderzoek al voor het reserveren van een kavel, hoeveel BVO’s je nodig hebt voor je te realiseren droomwoning, om op de juiste locatie je gewenste woning te kunnen bouwen.

 

 

Ik wil een kavel in Oosterwold. Waar begin ik?

Omdat de kavels in Oosterwold op een bijzondere manier tot stand komen, worden ze niet via de Kavelwinkel verkocht. Geïnteresseerden kunnen via de website Maak Oosterwold een intakeformulier invullen en mailen. De volgende stap is een kennismakingsgesprek met de gebiedsregisseur.

De uitvoeringsorganisatie van Oosterwold is gevestigd in het stadhuis van Almere.
Telefoon: (036) 527 75 28 (ma t/m do van 08.30 tot 16.30 uur)
E- mail: oosterwold@almere.nl

Wanneer krijg ik de grond in eigendom?

Zodra je je omgevingsvergunning rond hebt en het koopcontract is getekend, kan het transport bij de notaris plaatsvinden. Daarna ben je eigenaar van de grond. In Almere word je zelf eigenaar van de grond. Er is geen erfpachtconstructie van toepassing.

Wat is de noordkant, wat de zuidkant van mijn kavel?

Op alle situatietekeningen staat een pijl. Dit is de noordpijl en deze wijst altijd naar het Noorden.

Hoe wordt de kavel overgedragen aan de koper?

De grond wordt bouwrijp overgedragen na transport bij de notaris. Pas na het transport ben je eigenaar van de grond (voor die tijd mag er niets de grond in).

Zijn de kavels al bouwrijp?

Kavels die recent in verkoop zijn gekomen, moeten nog bouwrijp worden gemaakt. Kavels in Vogelhorst en Overgooi zijn wel al bouwrijp. In het kavelpaspoort staat een voorlopige datum wanneer de kavel bouwrijp zal zijn. Tijdens het bouwrijp maken legt de gemeente de riolering aan en coördineert het de aanleg van het elektriciteitsnetwerk en het gas of warmtenetwerk. Ook worden er bouwwegen aangelegd zodat de kavels vanaf het openbare gebied zijn te benaderen. En de kavels worden op de juiste hoogte gebracht.

Wanneer wordt de straat opgeleverd en het openbaar gebied ingericht?

Een tijdelijke inrichting (bestrating, verlichting e.d.) wordt aangelegd als de eerste bewoners er zijn. De definitieve inrichting van het openbaar gebied volgt pas als er (bijna) geen bouwactiviteiten meer zijn. Dit geldt niet per sé voor de hele wijk, maar wordt per gebiedje bekeken. 

Moet ik mijn huis gasloos bouwen?

Ja, de Wet Voortgang Energietransitie (VET) is op 1 juli 2018 ingevoerd. Dat betekent dat elk nieuw gebouw (en klein bedrijf), waarvoor een bouwaanvraag ingediend wordt, gasloos gebouwd moet worden. 

In Almere Stad en Almere Poort is geen aardgasnet. Hier worden de woningen verplicht aangesloten op stadsverwarming. Dit houdt in dat er ook elektrisch gekookt moet worden. Als je zelf energie wilt opwekken kan dat, maar de aansluitkosten stadsverwarming moeten worden betaald. 
In Noorderplassen (Almere Stad) leveren de zonnepanelen op het zonne-eiland warm water op voor de stadsverwarming en voor o.a. bad en douche. Daardoor zijn de aansluitkosten goedkoper dan elders in de stad.

Bekijk de pagina Duurzaam bouwen

Ik heb grond nodig om mijn tuin op te hogen. Hoe kom ik hieraan?

Wanneer je een kavel hebt gekocht, kun je gratis grond afhalen bij de gemeentelijke gronddepots in Almere Poort, Almere Hout of Almere Buiten. Deze grond is niet gelijk aan tuinaarde. Voor een vruchtbare tuin dien je daarom nog aanvullende maatregelen te nemen. Om grond te kunnen ophalen stuur je een week van te voren het juiste aanvraagformulier grond in. Het aanvraagformulier vindt je onder de rubriek 'Downloads'.