FAQ Duurzaam bouwen

Veelgestelde vragen

Ik wil graag een duurzaam huis bouwen. Hoe krijg ik hier meer informatie over?

Zelfbouw is een unieke kans om meteen duurzaam te bouwen. Er zijn steeds meer mogelijkheden op duurzaam bouwen en dit blijft zich doorontwikkelen. We organiseren regelmatig inloopavonden in de Kavelwinkel waar externe partijen op het gebied van zelfbouw aanwezig (Expertteam Zelfbouw). Daar zit ook altijd een duurzame partij bij. Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer er expertteamavonden zijn? Schrijf je hier in op de nieuwsbrief.

Wil je meer digitale informatie over duurzaamheid? Dan kun je terecht op de website van Almere geeft Energie. Op de website van Milieu Centraal krijg je veel tips en adviezen over duurzaam bouwen.

Zijn er subsidies beschikbaar?

Bekijk hier het overzicht van gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidies, duurzaamheidsleningen en andere regelingen met betrekking tot duurzame energie. U kunt ook de Energiesubsidiewijzer.nl raadplegen.

Wat is energieneutraal bouwen?

Van rijkswege is er een doelstelling om alle nieuwbouw per 01-01-2021 energieneutraal  te bouwen. Een energieneutraal gebouw heeft over een jaar gezien met een normaal leefpatroon een energieverbruik van ten hoogste nul, of wekt zelfs energie op

Gaat de verwarming van de te bouwen woning via aardgas of komt er stadsverwarming?

In Almere Stad en Almere Poort is geen aardgasnet. Hier worden de woningen verplicht aangesloten op stadsverwarming. Dit houdt in dat er ook elektrisch gekookt moet worden. Als je zelf energie wilt opwekken kan dat, maar de aansluitkosten stadsverwarming moeten worden betaald. 
In Noorderplassen (Almere Stad) leveren de zonnepanelen op het zonne-eiland warm water op voor de stadsverwarming en voor o.a. bad en douche. Daardoor zijn de aansluitkosten goedkoper dan elders in de stad.

Almere Buiten, Almere Haven en Almere Hout hebben wel gas, maar op 8 mei 2018 heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat de Wet VET op 1 juli 2018 in wordt gevoerd. Dat betekent dat elk nieuw gebouw (en klein bedrijf), waarvoor na 1 juli 2018 een bouwaanvraag ingediend wordt, aardgasvrij gebouwd moet worden. Via de website Almere Geeft Energie vind je meer informatie. De website is erop gericht om je zoveel mogelijk te helpen met deze aanpassing. Ook vind je op deze pagina meer informatie over technische alternatieven voor bouwen zonder aardgas, de mogelijkheden die er zijn op financieel gebied en wat je moet doen als je nu bezig bent met het realiseren van je huis in een van deze wijken.

Wat is EPC?

De energieprestatie coëfficiënt (EPC) van een woning is bepalend voor het gebouw-gebonden energieverbruik: de energie voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. Hoe lager de EPC hoe minder energie je  verbruikt. Sinds 2015 is het maximum 0,4 conform het bouwbesluit.

Er bestaat geen standaardpakket aangezien positionering ten opzichte van de zon bijvoorbeeld hierin ook een rol speelt. Afhankelijk van de combinatie van maatregelen moet uit de berekening blijken wat dit voor je woning betekent.