FAQ Bouwen

Veelgestelde vragen

Wie kan je huis ontwerpen?

Je kunt een woningontwerp op maat laten maken door een architect. Of kiezen voor een bestaand ontwerp uit het aanbod van bouwbedrijf / aannemer, dat je naar behoefte laat aanpassen. Zie de pagina Met wie wil ik bouwen.

Heb ik een architect nodig? Waar vind ik die?

Heb je specifieke wensen waaraan je droomhuis moet voldoen, dan kan het nuttig zijn je te laten adviseren door een architect. Hoe uitgebreid het advies van een architect bij het bouwen van je huis is stem je onderling af. De meeste architecten voeren eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) zijn zo'n 3.000 architecten aangesloten. Op de site kun je zoeken naar een architect. Je kunt ook kijken in ons Architecten Bouwboek.

Daarnaast is er regelmatig op donderdagavond in de kavelwinkel een Expert Team aanwezig op het gebied van financiën, de woningmarkt, bouwkosten en het bouwproces om je van raad en advies te voorzien. Bekijk wanneer het expertteam aanwezig is.

Zijn er specifieke bouwbedrijven/aannemers voorgeschreven?

Nee. Het staat je vrij om zelf een bouwbedrijf/aannemer te kiezen. Het is raadzaam om meerdere offertes op te vragen en referenties te checken voordat je een overeenkomst aangaat. Een bouwbegeleidingsbureau kan je hierbij helpen en begeleiden.

Met welke bouwvoorschriften krijg ik te maken?

Naast landelijke wet- en regelgeving moet de woning voldoen aan de regels van het kavelpaspoort. Iedere kavel heeft zijn eigen kavelpaspoort (te downloaden via de kavelkaart. Op dit kavelpaspoort kun je lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Hoe lang mag ik over de bouw van mijn huis doen?

In de reserveringsovereenkomst staan de termijnen voor het rondkrijgen van de omgevingsvergunning. Na het transport bij de notaris dient de bouw binnen één jaar te zijn gestart (palen geheid en/of de fundamenten gelegd. Binnen 3 jaar na notarieel transport moet je huis zijn gebouwd. 

Is een paalfundering bij een woning in Almere altijd nodig?

Ja. Bovendien moet er voor het heien eerst een grondboring (sondering) op de kavel plaatsvinden om te onderzoeken op welke diepte de draagkrachtige laag zich bevindt. Je zorgt als opdrachtgever zelf voor de sondering, maar in de praktijk zal de aannemer of constructeur dit waarschijnlijk voor je regelen. Sonderen moet per kavel gebeuren omdat de onderlagen in de bodem dusdanig kunnen verschillen.

Hoe werkt het bouwen van een rijwoning?

Het bouwen van een woning in een rij is anders dan de bouw van een vrijstaande woning. Je bouwt één of beide zijden van je woning immers tegen de woning van je buurman aan. Technisch is dat geen enkel probleem, organisatorisch komt daar wat afstemming met je buren bij kijken. Hoe dat geregeld wordt staat in het infoblad 'Spelregels bij geschakeld bouwen' onder Downloads.

Wat wordt verstaan onder een twee-onder-een-kapwoning?

Een twee-onder-een-kapwoning is een enkelzijdig geschakelde woning. Het betekent dus dat twee woningen met één kant aan elkaar vastzitten en aan de andere kant vrij staan. De woningen hoeven niet feitelijk één dak te hebben, ze mogen ook geschakeld worden met bijvoorbeeld de garage (zoals: huis – garage – garage – huis of huis – garage – huis – garage). De woningen hoeven er niet hetzelfde uit te zien.