Tijdelijke maatregelen rond PFAS

11 november 2019

Foto: Martijn Steiner Lovisa

PFAS is de verzamelnaam van een grote groep fluorhoudende chemische stoffen. De afkorting PFAS betekent Poly- en perFluorAlkylStoffen. Deze stoffen worden al jaren gebruikt in de industrie en in producten. Ze stoten water en vuil af en worden gebruikt in veel producten, zoals pannen, kleding, verf en brandblusschuim. PFAS is nauwelijks afbreekbaar en kan zich verspreiden in het milieu. Dit leidt steeds meer tot problemen bij het verplaatsen van grond. Op Almere.nl vind je een speciale pagina over PFAS met veelgestelde vragen over PFAS.

Tijdelijk handelingskader

De overheid heeft nog geen toepassingsnormen ontwikkeld voor PFAS in de bodem. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet hier nog onderzoek naar. Daarom stelde de staatssecretaris op 8 juli 2019 een Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie beschikbaar tot de definitieve normen bekend zijn. Het Tijdelijk handelingskader regelt met tijdelijke normen het verplaatsen van grond en zand. 

Gevolgen voor Almeerse zelfbouwers

In het Handboek ‘Zelfbouw', hoofstuk Realisatiefase’ (pdf) staat hoe je moet omgaan met grond en zand op je kavel. Totdat de bodemkwaliteitskaart is aangepast op PFAS, mag vrijgekomen grond en zand alleen buiten de kavel verplaatst worden als er een aanvullend bodemonderzoek is gedaan naar PFAS. Graag ondersteunen wij de kavelkopers zo veel mogelijk in deze tijdelijke situatie, bijvoorbeeld door te voorzien in een aanvullend verkennend PFAS-onderzoek bij vrijgekomen grond en zand en/of door het tijdelijk opslaan van grond en zand op een door de gemeente aangewezen locatie. (Het kan voorkomen dat je grondverzetbedrijf of verwerker het aanvullend verkennend bodemonderzoek op PFAS of de bodemkwaliteitskaart niet afdoende vindt en je alsnog vraagt een partijkeuring (AP04) als bewijs aan te leveren. De kosten daarvan zijn voor je eigen rekening.)

 

Het is goed mogelijk dat je bouwer al maatregelen heeft getroffen voor de afvoer van grond en zand. Bespreek dit met je bouwer. Mocht je bouwer alsnog in contact willen treden met de gemeente Almere dan kan dit via de Kavelwinkel. In overleg met je bouwer kan de gemeente Almere in samenwerking met de Omgevingsdienst Flevoland naar een oplossing zoeken. Hou er rekening mee dat een aanvullend verkennend PFAS-onderzoek tijd zal kosten.