Stikstofprobleem en omgevingsvergunning

14 oktober 2019

Het landelijke stikstofprobleem raakt projecten in heel Almere. De gemeente werkt nauw samen met de Provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Waar mogelijk neemt de gemeente ook maatregelen in het belang van onze inwoners en ondernemers, ze blijft verder werken aan de groei van onze groene en gezonde stad. Team zelfbouw monitort de ontwikkelingen voor zelfbouwers.

 

Er is een speciale pagina almere.nl/stikstof voor algemene informatie over de gevolgen van het stikstofprobleem. Je vindt hier ook veelgestelde vragen.

 

Dit is wat we nu weten. Als je een omgevingsvergunning wilt aanvragen, moet je een stikstofberekening aanleveren over de stikstofdepositie van je bouwproject. Je moet dan aantonen dat de stikstofdepositie tijdens de bouw- en gebruiksfase op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden gelijk of kleiner is dan nul. Dit kan met behulp van een openbare rekentool, de Aerius-calculatie. Het is verstandig om hiervoor een gespecialiseerd bureau in te schakelen dat thuis is in ecologische advisering over beleid, ruimtelijke ordening en natuurwetgeving. Hierdoor duren vergunningprocedures langer. Als de stikstofdepositie hoger is dan nul, kan het betekenen dat je verder onderzoek naar de gevolgen moet doen.

Meer informatie

  • Ben jij een zelfbouwer en heb je al een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan krijg je meer informatie per brief.
  • Op de pagina van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) almere.nl/vth vind je meer informatie over stikstof en vergunningverlening.
  • Vind je het antwoord op je vraag niet? Stuur een mail naar info@almere.nl met in de onderwerpregel: stikstof.
  • Er zijn inloopspreekuren van VTH op het Ondernemersplein met extra aandacht voor stikstof.

 

De gemeente Almere vindt het belangrijk om de informatie die nu beschikbaar is te delen. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk en daarom moeten we het voorbehoud maken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan deze informatie. Oplossingen zijn in de praktijk vaak maatwerk.