Geen AERIUS-berekening meer nodig voor omgevingsvergunning

22 december 2019

Bouw je een eigen huis? Of run je een bouwproject van maximaal 5 woningen? Dan moest je voorheen gegevens indienen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, over de neerslag van stikstof. Vanaf nu hoeft dit niet meer. Uit eerder aangeleverde berekeningen blijkt dat bouwprojecten tot en met 5 woningen in alle gebieden binnen onze gemeentegrens niet leiden tot stikstofdepositie.

 

Daarom heeft het college van B&W besloten dat je voor bouwaanvragen tot en met 5 woningen géén stikstofberekening meer hoeft aan te leveren. De Provincie Flevoland steunt die beleidslijn. Deze beleidslijn is gebaseerd op de huidige kijk van Rijk, provincies en rechtspraak op het stikstofdossier. Als dat verandert, dan kan dat aanleiding zijn om het gemeentelijk beleid aan te passen.

 

Wat betekent dit voor jou?

Je hoeft bij het aanvragen van de omgevingsvergunning geen stikstofberekening meer toe te voegen. Heb je al een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan kun je ervan uitgaan dat wij de stikstofuitstoot niet meer toetsen.

 

Heb je vragen hierover? Dan kun je een e-mail sturen naar info@almere.nl, met in de onderwerpregel: stikstof. Er zijn daarnaast ook inloopspreekuren van de afdeling VTH (op het Ondernemersplein) met extra aandacht voor stikstof.