Bouwen voor een ander

PO-kavel met bouwplan

Vogelhorst

Ontwikkelaars en bouwbedrijven kunnen kavels voor particulier opdrachtgeverschap reserveren om bouwplannen voor te ontwerpen en realiseren. Dit kan niet eerder dan 2 jaar na vaststelling van het verkavelingsplan/versiedatum kavelpaspoort. De gebieden Homeruskwartier en Vogelhorst zijn uitgesloten. De combinatie van een PO-kavel met bouwplan noemen we ‘Bouwen voor een ander’. Met dit woonproduct voldoen we aan de vraag van een brede groep woningzoekenden. Op dit moment zijn er geen beschikbare kavels 'Bouwen voor een ander'.

Doelgroep 'kavel met bouwplan'

Veel mensen zijn op zoek naar een mooi huis in een hoogwaardige en gedifferentieerde woonomgeving. Kenmerken die je ook bij zelfbouwhuizen en -wijken ziet. Zelf een huis bouwen is misschien een wens, maar deze woningzoekenden vinden het proces  ingewikkeld en/of tijdrovend. 'Bouwen voor een ander' is een unieke kans om in te spelen op deze marktbehoefte. Ook voldoet de gemeente Almere met 'Bouwen voor een ander' aan de vraag naar kleinschalige en hoogwaardige bouwlocaties.

De PO-kavels die in aanmerking komen voor 'Bouwen voor een ander' blijven ook beschikbaar voor particulieren. Zoals bij de verkoop van alle kavels geldt ook hier de vuistregel ‘wie het eerst komt…’. Doet u mee?

Bouwen voor een ander

•   Het gaat om kavels voor rijhuizen, 2/1 kaphuizen, vrijstaande huizen en villa’s. Kavels in Homeruskwartier kunnen NIET gereserveerd worden. Kavels in Vogelhorst kunnen per 8 mei 2017 NIET meer gereserveerd worden.

•   Bouwen voor een ander is een nieuw kwalitatief woonproduct voor een brede groep woningzoekenden.

•   De ontwikkelaar/bouwpartij biedt woningzoekenden een combinatie aan van een kavel met  bouwplan in een gedifferentieerde en kwalitatieve woonomgeving.

•   Ontwikkelaars en bouwbedrijven bieden de combinatie kavel en bouwplan direct aan de markt aan.

•   Bekijk de spelregels. 

• Om de vindbaarheid te vergroten, worden gereserveerde kavel 'Bouwen voor een ander' paars getoond op de online Kavelkaart.

• De klant ziet de paarse kavels als ‘Kavel met bouwplan’. Klikken op een kavel toont het logo van de bouwer. Klikken op het kavelpaspoort toont eerst een pagina die uitlegt dat het om een kavel met bouwplan gaat, wie de bouwer/ontwikkelaar is en een link naar externe verkoopinformatie.  

Meer informatie?

Heeft u interesse om een kavel te reserveren onder de noemer Bouwen voor een ander? Neem contact op met de kavelwinkel om te laten controleren of deze kavel zakelijk gereserveerd kan worden.

Actuele kavelprijzen en geldende kavelpaspoorten vindt u op de online kavelkaart.

Kavel reserveren?

• U reserveert kavel(s) via de kavelwinkel. Dit is digitaal niet mogelijk. Een uittreksel van de KvK waarop de bestuurder vermeld staat plus een legitimatiebewijs is benodigd voor het reserveren.
• Komt u als een gemachtigde persoon een kavel reserveren? Zorg dan dat u het formulier Volmacht rechtspersonen ingevuld en ondertekend meeneemt.